Over HVC

In Nederland zijn we het er allemaal over eens: onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen moeten in een schone wereld leven. Om dit te bereiken is nu actie nodig. En dit moeten we samen doen. Met expertise in huis over de hele energie- en afvalketen zijn wij in staat om samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen concrete duurzame doelen te realiseren.

Wie we zijn.

Wij zijn een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 52 gemeenten en 8 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar minder CO2-uitstoot.

 

 

 

placeholder

Wat we doen.

We houden ons bezig met 11 hoofdactiviteiten: warmteontwikkeling- en levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, beheren openbare ruimte, recycling, vergisting /compostering, energieproductie uit restafval, en slibverbranding.

 

 

placeholder

Ook bijdragen aan een schone wereld? bekijk dan onze betere wereldbanen.